Agenda

Assemblea General de l'AMPA


Telemŕtica, a les 17:30 h

Ordre del Dia:

- Junta Directiva

- Socis 21-22

- Propostes d'activitats extraescolars

- Activitats a realitzar per les famílies durant el curs

- Precs i preguntes