Notícies

Certificat del 1r any del Projecte Generació Plurilingüe

2022/05/24
Treball de continguts de matèries no lingüístiques en llengua anglesa

⏩ Avui, des del Departament d'Educació, ens han atorgat el Certificat del 1r curs del Projecte Generació Plurilingüe (GEP):
⏩ 1st Online GEP1 Congress. This certificate is presented to Virgen del Carmen, for the most healthy, artistic and eco-friendly projects ever. Congratulations & keep up the good CLIL work.
⏩ Primer Congrés GEP1 Online. Aquest certificat es presenta a Virgen del Carmen, pels projectes més saludables, artístics i responsables amb el medi ambient que s'han presentat mai. Felicitats i continueu el bon treball AICLE.
⏩ Enhorabona també a les professores que l'han portat a terme:
- Mònica Guixé: Health & Disease (Salut i malaltia) a 3r d'ESO
- Montse Álvarez: Arts & Craft (Art i Manualitats) a 1r d'ESO
- Sara Fernández: SDG 13: Climate Action (ODS 13: Acció climàtica) a 3r, 4t i 5è de Primària.


Xarxes socials:


Arxius: