Notícies

Pla d'organització del centre 2020-2021

23-07-2020

Ja ha estat aprovat pel Consell Escolar el Pla d'organització del centre del curs 2020-2021, amb totes les estratègies, eines i mesures sanitàries per garantir la presencialitat de tot alumnat del centre. També ha estat aprovat el Pla d'ensenyament online 2020-2021 per tal d'assegurar que, en cas de confinaments parcials o totals, els alumnes continuen amb el curs amb el tot el suport i seguiment necessaris. Trobaran la informació a l'apartat ESCOLA de la la nostra web.


Xarxes socials: