Etapes

Materials i llibres


2019-2020

Educació Infantil 1 (P3)

TITOL

EDITORIAL

ISBN

3 anys. M'agrada. Descoberta *

SANTILLANA

9788491306184

3 anys. M'agrada. Llengua *

SANTILLANA

9788491304333

3 anys. M'agrada. Matemàtiques *

SANTILLANA

9788491303626

Splash  Starter

OXFORD

9780194025140

* Sufragat total o parcialment per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  

 

Educació Infantil 2 (P4)  

TITOL

EDITORIAL

ISBN

4 anys. M'agrada. Descoberta  *

SANTILLANA

9788491306191

4 anys. M'agrada. Llengua  *

SANTILLANA

9788491304340

4 anys. M'agrada. Matemàtiques *

SANTILLANA

9788491303718

Niu de lletres 1

SANTILLANA

9788490470954

Splash A 

OXFORD

9780194025164

* Sufragat total o parcialment per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  

 

 Educació Infantil 3 (P5)  

TITOL

EDITORIAL

ISBN

5 anys. M'agrada. Descoberta *

SANTILLANA

9788491306160

5 anys. M'agrada. Llengua *

SANTILLANA

9788491304258

5 anys. M'agrada. Matemàtiques *

SANTILLANA

9788491303749

Niu de Lletres.  Cartilla Lectura 1

SANTILLANA

9788490471142

Niu de Lletres.  Cartilla Lectura 2

SANTILLANA

9788490471159

Niu de lletres 2 

SANTILLANA

9788490470961

Niu de lletres 3 

SANTILLANA

9788490470978

Niu de lletres 4 

SANTILLANA

9788490470985

Niu de lletres 6 

SANTILLANA

9788490471005

Splash B 

OXFORD

9780194025188

Mètode Glifing

INTEGRATK

 

* Sufragat total o parcialment per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet