Serveis

5. SERVEI D'ACOLLIDA


EDUCACIÓ INFANTIL

Acollida matinal (1/2 h): A les 08:15 h

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Acollida matinal (1 h): A les 08:05 h

Acollida matinal (1/2 h): A les 08:30 h

Acollida al migdia (amb germans a l'ESO): A les 13 h