PROPOSTA EDUCATIVA

CERTIFICACIÓ QUALITAT I ESPAI SEGUR


CERTIFICACIONS

 VÍDEO CERTIFICACIONS

 

  • Sistema de Gestió de la Qualitat: orientat a l'assegurament de l'eficàcia i a la millora contínua.
  • Certificació ISO 9001:2015: reconeguda a nivell internacional.
  • Auditories internes i externes: garantia d'una gestió transparent del centre.
  • Certificat ASPY Espai segur: avaluació de riscos, formació especialitzada, implantació de protocols.
  • Implicació de tota la comunitat educativa: enquestes de satisfacció a famílies, alumnat i personal, propostes de millora.