PROPOSTA EDUCATIVA

FORMACIÓ ACADČMICA ÚNICA


FORMACIÓ ACADÈMICA ÚNICA
  • Preparació per al futur: equilibri entre tradició pedagògica i innovació educativa. 
  • Orientació i acompanyament en finalitzar l'ESO: estudis postobligatoris (batxillerat i cicles formatius).
  • Alt nivell acadèmic: bons resultats a les proves externes (CCBB a 6è EP i 4t ESO), satisfacció en els centres de destí. 
  • Aprenentatge de les llengües: català, castellà i anglès (des de P3). Introducció de l'optativa de francès a l'ESO. 
  • Potenciació de la llengua anglesa: matèries no lingüístiques en anglès: Enjoy it i Experience (EP). Celebracions: Halloween i English Day.
  • Foment de la comprensió lectora: lectura diària individual (P5 i 1r), mètode Glifing, Pla lector trimestral (EP i ESO) Complementària (ESO): lectura. Optativa (ESO): comprensió lectora. 
  • Foment de l'expressió oral: presentacions orals, debats. Complementàries (ESO): oratòria, conversa. Optativa (ESO): parlar com un llibre. 
  • Foment de l'expressió escrita: escriptura espontània, diari setmanal, comentari de textos, presentació de dossiers. Optatives (ESO): ortografia, escriptura creativa.
  • Introducció de les noves tecnologies: pissarres digitals a totes les aules, plataforma digital educativa, activitats amb tablets (Infantil). Complementàries: informàtica (primària i ESO), robòtica (5è i 6è), Mass Media (3r ESO).