PROPOSTA EDUCATIVA

COMUNITAT CONNECTADA I FAMILIAR


COMUNITAT CONNECTADA I FAMILIAR
  • Ambient familiar: escola petita, d'una línia, tracte personalitzat, tot el personal coneix tot l'alumnat.
  • Espai diferenciat exclusiu per a EI: ambient tranquil, relaxat, facilita la transició entre la llar d'infants i "l'escola dels grans".
  • Canals d'informació i comunicació: pàgina web, plataforma Clickedu, whatsapp de pares delegats, mail corporatiu, butlletí quinzenal.
  • Seguiment diari de l'alumnat: notificació diària d'absències, retards, presentació de deures, informació diària del menjador escolar (EI).
  • Relació família-escola: agenda escolar, entrevistes de seguiment tutorial, reunions col·lectives.
  • Xarxes socials: Instagram, Twitter, YouTube.
  • Participació de les famílies: AMPA, pares/mares delegats de curs, Consell Escolar.