PROPOSTA EDUCATIVA

EDUCACIÓ EN VALORS


 

EDUCACIÓ EN VALORS
  • Foment dels hàbits personals i de treball: ordre, neteja, responsabilitat, esforç, puntualitat.
  • Foment dels valors cristians i universals: respecte, justícia, solidaritat, compromís.
  • Celebracions de tradició catòlica: Tots Sants, Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua.
  • Matèria de religió obligatòria: religió catòlica (primària) i Història i cultura de les religions (ESO).
  • Projectes de voluntariat: col·laboració amb entitats socials i Servei Comunitari.
  • Desenvolupament de la intel·ligència emocional: educació emocional (Infantil), EntrenaMent (Primària), Coaching (ESO).
  • Desenvolupament de les habilitats cognitives: atenció, observació, concentració, memòria, anàlisi, lògica.
  • Proves psicopedagògiques: anuals a tot l'alumnat des de P5 fins a 4t d'ESO.