Escola

CONSELL ESCOLAR


Director/a (President/a del consell):

Inma Román Fernández 

 

Representants de la titularitat:

1. Sonia Esteban Santos

2. Javier Esteban Santos

3. Miguel Ángel Esteban Marcos

 

Representants del professorat:              

1. Mª Carmen Bárzano García

2. Salvador Céspedes Palazón

3. José Javier Sánchez Torrejón

4. Sara Virgili Gonzalo

 

Representants dels pares d'alumnes:

1. Antonia Polonio Ramírez  

2. Eva Neira López

3. Marta Barquero Herrero

4. Javier Rodríguez Moreno (Rep. AMPA)

 

Representant del personal d'administració i serveis:          

1. Ana González Perales

 

 Representants de l'alumnat:

1. Natalia Cruz Pascual

2. Izan Roldán Artuñedo

 

Representant de l'Ajuntament:

1. Albert Noguera Carreras