Escola

CONSELL ESCOLAR


Directora (Presidenta del consell):

Inma Román Fernández 

 

Representants de la titularitat:

1. Sonia Esteban Santos

2. Javier Esteban Santos

3. Miguel Ángel Esteban Marcos

 

Representants del professorat:              

1. Mª Carmen Bárzano García

2. Salvador Céspedes Palazón

3. José Javier Sánchez Torrejón

4. Sara Virgili Gonzalo

 

Representants dels pares d'alumnes:

1. Eva Neira López

2. Marta Barquero Herrero

3. Miriam Talavera González

4. Noemí Villanueva Lorente (Rep. AMPA)

 

Representant del personal d'administració i serveis:          

1. Ana González Perales

 

 Representants de l'alumnat:

1. (Vacant a l'espera d'eleccions)

2. (Vacant a l'espera d'eleccions)

 

Representant de l'Ajuntament:

1. Albert Noguera Carreras