Escola

LA NOSTRA IDENTITAT


El nostre ideari


Missió

Som un col·legi d'educació infantil, primària i secundària, a Santa Coloma de Gramenet, de titularitat privada i iniciativa social en règim de concert, amb 50 anys d’experiència i tradició pedagògica, que es fonamenta en els valors cristians i defensa un model de societat basat en la igualtat, la llibertat, el respecte i la tolerància.

La nostra missió:

 • És la formació integral de la persona, en el plànol de seves les dimensions (física, psicològica, social, espiritual, etc.) i les seves les intel·ligències múltiples (interpersonal, intrapersonal, etc), per tal que puguin esdevenir persones competents i amb valors, ciutadans actius i crítics, capaços d’integrar-se i transformar la societat.
 • Creant un marc de convivència pacífica, en un ambient familiar, on totes les persones es relacionen amb educació, respecte i afecte.
 • Inspirats en els principis pedagògics que promouen l’aprenentatge actiu de l'alumne, la construcció social de coneixement, i l'avaluació formativa i reguladora dels aprenentatges.  

Visió

Volem ser un col·legi:

 • Que situa l’alumne en el centre de l’acció educativa, fent que esdevingui l’autèntic protagonista del seu aprenentatge, des d’un currículum competencial enfocat a la vida real, i una concepció de l’aprenentatge que integri els últims descobriments de les neurociències aplicades a l’educació.
 • Enfocat a la millora contínua i la recerca constant de l’excel·lència educativa
 • Tecnològic, que integra les noves tecnologies en les dinàmiques d’aula com a eines d’ensenyament i d’aprenentatge.
 • Arrelat a la seva ciutat, que participa amb la seva comunitat i integra els recursos del seu entorn.
 • Innovador, que implementa metodologies i materials que s’adapten a les necessitat de l’alumnat i la societat del segle XXI.
 • Multilingüe, que ofereix una educació en diversos idiomes per aconseguir que el  nostre alumnat esdevinguin ciutadans lingüísticament competents i preparats per un món globalitzat i hiperconnectat.

Valors

Els valors que formen l’eix axiòlogic del nostre projecte i guien les accions de tots els membres de la comunitat educativa:

 • El respecte (d’un mateix, dels altres, de l’entorn, de la llei, etc.)
 • L’esforç i la voluntat ferma (la constància, la perseverança, la tenacitat, etc.)
 • La justícia i la solidaritat
 • El treball en equip i la cooperació
 • L’excel·lència personal, acadèmica i professional