Escola

EQUIP EDUCATIU


Titularitat 

Montserrat Esteban Marcos

Direcció 

Inman Román Fernández 

Caps d'estudis 

Sara Fernández Moratilla (Educació Infantil i Primària)

Mònica Guixé Costa (Educació Secundària Obligatoria)

Administració

Sonia Esteban Santos

Secretari acadèmic 

Javier Esteban 

Departament d'orientació i psicopedagogia 

Joan Miquel Soldevilla (Àrea d'atenció Psicològica)

Mònica Guixé Costa (Àrea d'atenció Psicopedagògica - ESO)

Inma Román Fernández (Àrea d'atenció Psicopedagògica - Primària)

Sara Fernández Moratilla (Àrea d'atenció Psicopedagògica - Infantil)

Educació Infantil

 

Tutors/es

Mª Carmen Bárzano García (P3)

Noa Roig (P4)

Michelle Albalat i María Ángeles Cobos  (P5)

Especialistes i monitores 

Mª Ángeles Cobo Llorente (Mestra de suport, música i matemàtiques)

Concepción Palomar Poza (Mestra de suport i psicomotricitat)

Laura Herruzo Lozano (Monitora d'activitats complementàries, vetlladora i monitora de menjador)

Michelle Albalat  (Vetlladora i monitora de menjador)

Vanesa Guerrero

Inma Román Fernández (Cap d'estudis, mestra de suport i racons d'aprenentatge)

Educació Primària

Tutors/es

Rosa Maria Sobregrau Jepús  (1r de primària)

Blanca Sangorrín Modolell (2n de primària)

Salvador Céspedes Palazón (3r de primària)

Mª Carmen Martínez Lázaro (4t de primària)

Sabrina Corbera Torrente  (5è de primària)

Mª Ángeles Martínez Lázaro (6è de primària)

Especialistes i monitors/es

José Javier Sánchez Torrejón (Mestre Educació Física)

Silvia Garrido Sánchez (Mestra d'Educació Musical i Artística)

Mª Ángeles Martínez Lázaro (Mestra de Llengües Estrangeres)

Blanca Sangorrín Modolell (Mestra de Llengües Estrangeres)

Alba Calvo Aranda (Monitora de Llengües Estrangeres i de menjador)

Salvador Céspedes Palazón (Monitor de Robòtica i Programació)

Joan Miquel Soldevilla Alberti (Monitor de Desenvolupament Personal)

Inma Román Fernández (Cap d'estudis i coordinadora de Projectes)

Javier Esteban Santos (Coordinador Informàtica)

Educació Secundària Obligatòria

Tutors/es

Eulàlia Suau Lleal (1r d'ESO)

Raúl Afonso Colina (2n d'ESO)

Sara Virgili Gonzalo (3r d'ESO)

Concepción Fernández Alonso (4t d'ESO)

Especialistes 

Raúl Alfonso Colina (Professor de Matemàtiques i Ciències)

Mònica Guixé Costa (Cap d'estudis i Professora de Biologia, Geologia i Tecnologia)

Alejandro González Trenado (Professor de Física i Química )

Eulàlia Suau Lleal (Professora de Ciències Socials, Història i Llengua i Literatura Catalana)

Concepción Fernández Alonso (Professora de Llengua i Literatura Catalana i Espanyola)

José Javier Sánchez Torrejón (Professor d'Educació Física)

Héctor Canós Avellaneda (Professor de Música)

Juan Martínez Villegas (Professor d'Educació Visual i Plàstica i d'Informática)

Sara Virgili Gonzalo (Professora de Llengua Anglesa i Llengua Francesa)

Montserrat Abril i Abril (Directora i Professora de Religió i Llengua Francesa)

Joan Miquel Soldevilla Alberti (Psicòleg i professor Coaching escolar)

Javier Esteban Santos (Professor d'Educació Mediàtica i Tècniques d'estudi)