Escola

POLÍTICA DE QUALITAT


 

Per al Col·legi Virgen del Carmen la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.

L’actuació del Col·legi, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

  1. Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  2. Complir els requisits legals i les normatives vigents que els afectin.
  3. Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa centre de formació.
  4. Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part del Col·legi  per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  5. La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora continua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

El mes d’octubre de 2016 ens vam certificar en la Norma ISO 9001:2008 i des del mes d’octubre de  2017 estem certificats en la Norma ISO 9001:2015.  

Gràcies a la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la Norma internacional UNE-EN ISO 9001, el Col·legi demostra la seva capacitat per proporcionar de forma coherent un servei educatiu eficaç que satisfaci els requisits del client i la legislació aplicable. Els conceptes i principis establerts a la Norma ISO 9001:2015 proporcionen a l’organització la capacitat d’adaptar-se a un entorn que canvia, en el qual les parts interessades tenen cada cop més influència. A més, la Norma planteja los requisits per a un Sistema de Gestió de Qualitat (SGC) que permeti a l’organització la millora de l’acompliment de la seva tasca, compatible amb el desenvolupament sostenible.